Arvoisa Lappeenrannan NMKY:n jäsen

Lappeenrannan NMKY r.y.:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 29.11.2017 Namikan toimistolla (Kannelkatu 10) klo 18.00 alkaen. Käsiteltävinä säännöissä määrätyt asiat.

Toivomme jäsenistön osallistuvan runsaslukuisena kokoukseen.

Esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Annika Lönnrothin valitseminen hallitukseen

8. Päätetään kokous

Lappeenrannassa 15.11.2017