1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys

Y-tunnus: 0315321-3

Osoite: Kannelkatu 10, 53100 Lappeenranta

Sähköposti: toimisto@lrnmky.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Avelin

Lappeenrannan Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys

Kannelkatu 10, 53100 Lappeenranta

Antti.Avelin@lrnmky.fi

3. Rekisterin nimi

Lappeenrannan NMKY:n jäsen- ja pelaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat tietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen jäseneksi liittymisen yhteydessä. Nämä tiedot ovat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja kuvauslupa. Lisäksi rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilötunnus jäsenen tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi (esim. laskutusasiakkaat, jäsenlaskutukset), jäsenen ryhmäkohtaisesti ilmoittamat muut tiedot, vanhempien yhteystiedot, sisarusten tiedot. Tiedot säilytetään rekisterissä jäsenyyden jatkumisen ajan, sekä kulloinkin voimassa olevien viranomaisasetusten ja lakien mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai eteenpäin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaa rekisterin vastuuhenkilö. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja salasanoin. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt työntekijät ja joukkueenjohtajat. Joukkueenjohtajat saavat tietoonsa vain oman joukkueensa rekisterin, ja heidät koulutetaan toimimaan suojausperiaatteiden mukaisesti. Tiedot poistetaan ja tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita.

9. Rekisteröidyn kielto- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus kieltää Lappeenrannan NMKY:n jäsenrekisteriin antamiensa tietojen käytön suoramainontaan tms. tarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua laeissa turvattuihin oikeuksiinsa. Kielto ja pyyntö tietojen poistamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus saada tarkistaa Lappeenrannan NMKY:n rekisterissä olevat itseään kokevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen toimisto@lrnmky.fi. Tarkistuspyynnön voi myös tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Lappeenrannan NMKY:n rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi korjata maksuttomasti koska tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@lrnmky.fi. Tietojen korjauspyynnön voi myös tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.