🏀 Kausikortit nyt myynnissä! 🏀
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

NBA:n loppukauden otteluohjelma ja pelitapa

18.8.2020 @ 00:00 - 31.8.2020 @ 23:59

basketball court

NBA on jul­kais­sut sar­jan lop­pu­kau­den suun­ta­vii­vat ja ot­te­luoh­jel­man. NBA:n kau­den hui­pen­nus pyö­räh­tää käyn­tiin 30.7. ja run­ko­sar­jan vii­mei­set pe­lit pe­la­taan 14.8.

NBA:n kau­den lop­pu pe­la­taan yh­teen­sä 22 jouk­ku­een voi­min. Jo­kai­nen jouk­kue pe­laa run­ko­sar­ja­vai­hees­sa kah­dek­san niin sa­not­tua si­joi­tusot­te­lua, jon­ka jäl­keen las­ke­taan jouk­kuei­den voit­to­pro­sen­tit se­kä kes­key­ty­neen run­ko­sar­jan et­tä si­joi­tusot­te­lui­den osal­ta. Voit­to­pro­sent­tien avul­la mää­ri­tel­lään myös sijoitukset.

Mo­lem­mis­ta kon­fe­rens­seis­ta seit­se­män pa­ras­ta voit­to­pro­sen­tin omaa­vaa jouk­kuet­ta ete­nee suo­raan 16 jouk­ku­een pu­do­tus­pe­lei­hin. Mi­kä­li kon­fe­rens­sien kah­dek­san­nen ja yh­dek­sän­nen jouk­ku­een ero on enem­män kuin nel­jä voit­toa, pää­see myös kah­dek­san­nek­si si­joit­tu­nut jouk­kue suo­raan pu­do­tus­pe­lei­hin. Mi­kä­li ero on pie­nem­pi, pe­laa­vat kah­dek­sas ja yh­dek­säs niin kut­su­tut play in ‑ot­te­lut. Kah­dek­san­te­na ole­val­le jouk­ku­eel­le riit­tää voit­to pu­do­tus­pe­lei­hin pää­se­mi­seen, kun taas yh­dek­sän­nek­si si­joit­tu­neel­ta jouk­ku­eel­ta vaa­di­taan kak­si voittoa.

Lop­pu­tur­nauk­sen avaus­päi­vä­nä pe­la­taan kak­si pe­liä, kun Utah koh­taa New Or­lean­sin ja toi­ses­sa pe­lis­sä Los An­ge­les Clip­pers saa vas­taan­sa pai­kal­lis­vas­tus­ta­jan­sa La­ker­sin. Pu­do­tus­pe­lit pyö­räh­tä­vät käyn­tiin 18.8. ja en­sim­mäi­nen fi­naa­li pe­la­taan 30.9. Mes­ta­ri on sel­vil­lä vii­meis­tään 12.10.

M1B ot­te­luoh­jel­ma julkistetaan
Bas­ket­ball Li­ga ACB (Spain)

Tiedot

Alkaa:
18.8.2020 @ 00:00
Loppuu:
31.8.2020 @ 23:59

Järjestäjä

NBA
Puhelin:
+1
Näytä Järjestäjä WWW-sivusto
211007
DD päivää
HH tuntia
MM min
SS sek

Namikan matkassa mukana

>