Arvoisa Lappeenrannan NMKY:n jäsen

Lappeenrannan NMKY r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 4.7.2017 Namikan toimistolla (Kannelkatu 10) klo 19.00 alkaen. Käsiteltävinä säännöissä määrätyt asiat.

Toivomme jäsenistön osallistuvan runsaslukuisena kokoukseen

 Esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

2.1 puheenjohtaja

2.2  sihteeri

2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2.4 ääntenlaskijat

3.  Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 1.6. alkavalle toimintakaudelle

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 1.6. alkavalle toimintakaudelle

8.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

8.1  Päätetään hallituksen jäsenmäärä (4-8 jäsentä ja 2 varajäsentä)

8.2 Valitaan hallituksen jäsenet

9. Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia 1.6. alkavalle toimintakaudelle

10. Päätetään kokous

 

Tervetuloa

Lappeenrannassa 21.06.2017

 

Lappeenrannan NMKY:n hallitus