3x3 Finland koripallon viralliset säännöt

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 0 -

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 3 - 3X3 -KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 jotka Suomen Koripalloliitto on hyväksynyt käyttöön 14.11.2021 alkaen. versio 1.0 (1.10.2021)

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 4 - SISÄLLYSLUETTELO 3x3 KORIPALLO – PELI.............................................................................................................................................. 6 1 Määritelmiä ...................................................................................................................................................... 6 PELIKENTTÄ JA VARUSTEET ..................................................................................................................................... 7 2 Kenttä ................................................................................................................................................................ 7 3 Varusteet ........................................................................................................................................................10 III SÄÄNTÖ – JOUKKUEET .......................................................................................................................................11 4 Joukkueet ........................................................................................................................................................ 11 5 Loukkaantunut tai avustettu pelaaja .......................................................................................................13 6 sääntö on kumottu ......................................................................................................................................13 7 sääntö on kumottu ......................................................................................................................................13 IV SÄÄNTÖ – MÄÄRÄYKSET PELAAMISELLE.......................................................................................................14 8 Peliaika, tasatulos ja jatkoaika ...................................................................................................................14 9 Ottelun aloitus ja päättyminen .................................................................................................................14 10 Pallon asema .................................................................................................................................................15 11 Pelaajan ja erotuomarin sijainti ................................................................................................................15 12 Ylösheittotilanne ........................................................................................................................................... 16 13 Pallon pelaaminen .......................................................................................................................................16 14 Pallon hallussapito .......................................................................................................................................16 15 Pelaaja heittotilanteessa.............................................................................................................................17 16 Korin synty ja sen pistearvo .......................................................................................................................17 17 Aloituspallo (check-ball) ..............................................................................................................................18 18 Aikalisä ............................................................................................................................................................19 19 Pelaajavaihto .................................................................................................................................................19 20 Luovutushäviö ............................................................................................................................................... 19 21 Keskeytyshäviö .............................................................................................................................................. 20 V SÄÄNTÖ – RIKKOMUKSET ..................................................................................................................................21 22 Rikkomukset ..................................................................................................................................................21 23 Pelaaja tai pallo ulkona kentältä ...............................................................................................................21 24 Kuljetussääntö...............................................................................................................................................21 25 Askelsääntö .................................................................................................................................................... 22 26 Kolmen sekunnin sääntö............................................................................................................................23 27 Viiden sekunnin sääntö...............................................................................................................................23 28 sääntö on kumottu ......................................................................................................................................24 29 12 sekunnin sääntö .....................................................................................................................................24 30 Pallon kierrättäminen (Clearing the ball) ................................................................................................25 31 Pallon kielletty torjunta ja korin häirintä .................................................................................................26 VI SÄÄNTÖ – VIRHEET .............................................................................................................................................28 32 Virheet ............................................................................................................................................................. 28 33 Pelaajakosketus – yleisiä periaatteita ......................................................................................................28 34 Kosketusvirhe ................................................................................................................................................ 33 35 Kaksoisvirhe ................................................................................................................................................... 33 36 Tekninen virhe...............................................................................................................................................34 37 Epäurheilijamainen virhe ............................................................................................................................ 35 38 Pelistä erottava virhe ...................................................................................................................................36 39 Tappelu ...........................................................................................................................................................37

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 5 - 40 sääntö on kumottu...................................................................................................................................... 38 41 Joukkuevirheiden rangaistussääntö........................................................................................................ 38 42 Erikoistilanteet .............................................................................................................................................. 38 43 Vapaaheitot ................................................................................................................................................... 39 44 Korjattavissa olevat erehdykset ............................................................................................................... 41 VIII SÄÄNTÖ – EROTUOMARIT, TOIMITSIJAT, KILPAILUVALVOJA JA HEIDÄN VELVOLLISUUTENSA JA OIKEUTENSA............................................................................................................................................................. 43 45 Erotuomarit, toimitsijat ja kilpailuvalvoja ............................................................................................... 43 46 Kilpailuvalvoja ............................................................................................................................................... 43 47 Erotuomarien velvollisuudet ja toimivalta ............................................................................................. 44 48 Kirjurin velvollisuudet ................................................................................................................................. 45 49 Tulostaulun käyttäjän velvollisuudet ....................................................................................................... 46 50 Heittokellon käyttäjän velvollisuudet ...................................................................................................... 47 A – EROTUOMARIN KÄSIMERKIT ......................................................................................................................... 48 B – PÖYTÄKIRJA ........................................................................................................................................................ 56 C – VASTALAUSEMENETTELY ............................................................................................................................... 60 D – JOUKKUEIDEN KESKINÄINEN LOPPUSIJOITUS.......................................................................................... 61 E – U12 PELIEN POIKKEUKSET............................................................................................................................. 63 HAKEMISTO .............................................................................................................................................................. 64 LUETTELO KUVIOISTA Kuvio 1 Täysimittainen pelikenttä .................................................................................................................. 8 Kuvio 2 Kolmen sekunnin alue........................................................................................................................ 9 Kuvio 3 Yhden ja kahden pisteen heittoalueet ........................................................................................... 9 Kuvio 4 Toimitsijapöytä ja vaihtopelaajien tuolit ..................................................................................... 10 Kuvio 5 Toimitsijapöytä ja vaihtopelaajien tuolit (tilanpuute ja World Tour) .................................... 10 Kuvio 6 Sylinteriperiaate................................................................................................................................ 28 Kuvio 7 Vaihtoehtoiset paikat pelaajille vapaaheittojen aikana ........................................................... 40 Kuvio 8 Erotuomarien käsimerkit ................................................................................................................ 55 Kuvio 9 Pöytäkirja ............................................................................................................................................ 56 Kuvio 10 Pöytäkirjan yläosa............................................................................................................................. 57 Kuvio 13 Lopputulos pöytäkirjassa ............................................................................................................... 59 Tämä on suomennos alkuperäisestä FIBA:n englanninkielisestä julkaisusta ”Official 3x3 Basketball Rules 2019”. Ristiriitatilanteissa pätee englanninkielinen versio.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 6 - Vertailtavuuden vuoksi näiden sääntöjen numerointi seuraa virallisten 5 vastaan 5 pelisääntöjen numerointia. Aina kun sääntökohta ei ole käytössä, uudelleennumeroinnin sijaan se on kumottu. 3x3 KORIPALLO – PELI 1 Määritelmiä 1.1 3x3 koripallopeli 3x3 koripalloa pelaa kaksi joukkuetta yhteen (1) koriin. Kumpaakin joukkueeseen kuuluu kolme pelaajaa ja enintään yksi vaihtopelaaja. Kumpikin joukkue yrittää heittää pallon koriin ja estää toista joukkuetta tekemästä koria. 3x3 koripallopeliä valvoo enintään 2 erotuomaria, toimitsijat ja kilpailuvalvoja, jos hänet on otteluun nimetty. 1.2 Ottelun voittaja Ensimmäisenä 21 pistettä tai enemmän varsinaisen peliajan aikana tehnyt joukkue voittaa ottelun. Tämä sääntö ei koske jatkoaikaa. Jos tilanne on tasan peliajan päättyessä, seuraa jatkoaika. Jatkoajalla ensimmäisenä kaksi (2) pistettä tehnyt joukkue voittaa ottelun.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 7 - PELIKENTTÄ JA VARUSTEET 2 Kenttä 2.1 Pelikenttä Pelikentän on oltava tasapintainen, kovalla päällysteellä varustettu ja esteistä vapaa. Kentän on oltava rajaviivojen sisäreunoilta mitattuna 11 m pitkä ja 15 m leveä. (Kuvio 1) Kenttään kuuluu normaali koripallosääntöjen mukainen kolmen sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m), kahden pisteen kaari (6,75 m) ja törmäyskaarialue (puoliympyrä) korin alla. Pelialue tulee merkitä kolmella (3) värillä: 3 sekunnin alue ja kahden pisteen alue yhdellä värillä, muu pelialue toisella värillä ja rajojen ulkopuolinen alue mustalla värillä. FIBAn suosittelema väritys on näytetty kuviossa 1. Harrastetasolla 3x3 -koripalloa voidaan pelata missä vain eikä pelaaminen edellytä täysin (tai lainkaan) viivoitettua kenttää. Virallisissa FIBA: järjestämissä 3x3 -kilpailuissa kentän tulee kuitenkin olla yllä mainittujen määräysten mukainen, mukaan lukien integroidulla heittokellolla varustettu korirakennelma. 2.2 Kentän viivat Kaikkien kentän viivojen on oltava samanvärisiä, merkitty valkoisella tai muulla hyvin erottuvalla värillä, leveydeltään 5 cm ja selvästi näkyvissä. Rajaviiva Pelikentän rajaviivan muodostavat päätyraja, takaraja ja sivurajat. Nämä rajat eivät kuulu pelikenttään. Tämän lisäksi kentän ympärillä tulee olla erillinen suoja-alue, joka on 1 metrin syvyinen takarajalla, 1,5 metrin levyinen sivurajoilla ja 2 metrin syvyinen päätyrajan takana. Toimitsijapöytä ja sen tuolit tulee sijoittaa takarajan taakse, korille päin katsottaessa vasemmalle puolelle. Poikkeustapauksissa (tilanpuutteen takia) ja World Tourin tapahtumissa toimitsijapöytä voidaan sijoittaa takarajan kulmaan (kuvio 5). Toimitsijapöydän vieressä tulee olla kaksi tuolia (yksi kummallekin joukkueelle) vaihtopelaajia varten (kuvio 4). Vapaaheittoviivat, kolmen sekunnin alueet ja vapaaheittoalueen reunapaikat Vapaaheittoviiva on 3,60 metrin pituinen, päätyrajan suuntainen, 5,80 metrin etäisyydellä päätyrajan sisäreunasta viivan kauempaan reunaan mitattuna ja yhtä kaukana molemmista sivurajoista. Sen keskikohta sijaitsee kuvitteellisella linjalla, joka yhdistää pääty- ja takarajan keskipisteet. Kolmen sekunnin alue on suorakulmainen. Sitä rajaavat päätyraja, vapaaheittoviiva jatkeineen ja reunaviivat, jotka alkavat päätyrajalta 2,45 m sen keskipisteestä (ulkoreunaan mitattuna) ja päättyvät vapaaheittoviivan jatkeiden päihin. Nämä viivat, lukuun ottamatta päätyrajaa, kuuluvat kolmen sekunnin alueeseen. Kolmen sekunnin alueen reunoille merkitään kuvion 2 mukaisesti vapaaheittoalueen reunapaikat, jotka on varattu pelaajille vapaaheittojen ajaksi.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 8 - Kahden pisteen heittoalue Joukkueen kahden pisteen heittoalue (kuviot 1 ja 3) on koko pelikentän alue lukuun ottamatta vastustajan korin lähellä olevaa aluetta, johon kuuluvat myös sen rajaviivat: • kaksi päätyrajalta kohtisuoraan lähtevää yhdensuuntaista viivaa, joiden ulkoreunat ovat 0,90 m etäisyydellä sivurajojen sisäreunoista. • kaari, jonka säde on 6,75 m mitattuna suoraan korin keskipisteen alapuolella lattiassa olevasta pisteestä viivan ulkoreunaan. Tämän pisteen etäisyys päätyrajan keskikohdasta, mitattuna päätyviivan sisäreunasta, on 1,575 m. Tämä kaari päättyy edellä kuvattuihin yhdensuuntaisiin viivoihin. Kahden pisteen viiva ei kuulu kahden pisteen heittoalueeseen. Törmäyskaarialueet Törmäyskaaret merkitään pelikenttään seuraavasti: • puoliympyrä, jonka säde on 1,25 m mitattuna suoraan korin keskipisteen alapuolella lattiassa olevasta pisteestä viivan sisäreunaan. Puoliympyrä yhdistyy: • kahteen 0,375 m pitkään päätyrajan suhteen kohtisuoraan yhdensuuntaiseen viivaan, joiden alkukohdan sisäreunat ovat 1,25 m etäisyydellä mitattuna suoraan korin keskipisteen alapuolella lattiassa olevasta pisteestä, ja joiden toisen pään etäisyys mitattuna päätyrajan sisäreunasta on 1,20 m. Törmäyskaarialueet suljetaan korilevyjen etureunojen alle kuvitelluilla viivoilla, jotka yhdistävät yhdensuuntaisten viivojen päätekohdat. Törmäyskaarialueen rajat kuuluvat törmäyskaarialueeseen. Kuvio 1 Täysimittainen pelikenttä

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 9 - Kuvio 2 Kolmen sekunnin alue Kuvio 3 Yhden ja kahden pisteen heittoalueet

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 10 - Kuvio 4 Toimitsijapöytä ja vaihtopelaajien tuolit Kuvio 5 Toimitsijapöytä ja vaihtopelaajien tuolit (tilanpuute ja World Tour) 3 Varusteet Seuraavassa on lueteltu vaadittavat varusteet: • korirakennelmat, jotka koostuvat: o korilevystä o korista, joka käsittää korirenkaan (joustolukitusrenkaan) ja korisukan o koritelineestä pehmusteineen • 3x3 koripallot • pelikello • tulostaulu • heittokello • kaksi erillistä ja selvästi erilaisella ja kuuluvalla äänellä soivaa äänimerkkiä: o toinen heittokellon käyttäjälle o toinen kirjurille/ajanottajalle • pöytäkirja • pelialusta • pelikenttä • riittävä valaistus.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 11 - Varusteet on kuvattu tarkemmin julkaisussa ”3x3-koripallon varusteet”. III SÄÄNTÖ – JOUKKUEET 4 Joukkueet 4.1 Määritelmä Joukkueen jäsen on edustuskelpoinen, kun hänellä on oikeus pelata joukkueessa kilpailun järjestävän organisaation määräysten (ml. ikärajat) mukaan. Joukkueen jäsen on pelikelpoinen, kun hänen nimensä on merkitty pöytäkirjaan ennen ottelun alkua eikä häntä ole erotettu pelistä. Peliajalla jokainen joukkueen jäsen on: • pelaaja, kun hän on kentällä ja hän on pelikelpoinen • vaihtopelaaja, kun hän ei ole kentällä, mutta on pelikelpoinen Pelitauolla kaikki joukkueen jäsenet, jotka ovat pelikelpoisia, ovat pelaajia. 4.2 Sääntö Molemmat joukkueet koostuvat neljästä (4) pelaajasta (kolme pelaajaa kentällä ja yksi vaihtopelaaja). Joukkueella ei saa olla valmentajaa ottelun aikana, ei kentällä tai vaihtopelaajille tarkoitetuilla tuoleilla eikä pelialueen ulkopuolella. Vaihtopelaajasta tulee pelaaja ja pelaajasta vaihtopelaaja, kun hänen joukkuekaverinsa astuu kentältä ulos. 4.3 Peliasut Joukkueen kaikkien jäsenten peliasu käsittää: • pääväriltään yhtenäisen pelipaidan, joka on edestä ja takaa samanvärinen kuin pelihousut. • pääväriltään yhtenäiset pelihousut (sortsit), jotka ovat edestä ja takaa samanväriset kuin pelipaita. • pääväriltään yhtenäiset pelisukat kaikilla joukkueen jäsenillä. Sukkien tulee olla näkyvissä. Jokaisella joukkueen jäsenellä on oltava numero pelipaitansa rinta- ja selkäpuolella. Numeroiden on oltava pelipaidan väristä hyvin erottuvat. Numeroiden on oltava selkeät ja: • selässä vähintään 15 cm korkeat • rinnassa vähintään 5 cm korkeat • vähintään 2 cm leveät Huom: Maajoukkuekilpailuissa pelinumeroiden koko määritellään FIBAn Internal Regulations, Book 2 -julkaisussa. • joukkueet voivat käyttää vain numeroita 0, 00 ja 1 – 99. • kahdella saman joukkueen pelaajalla ei saa olla samaa numeroa • mainosten ja kaikkien muiden merkkien tulee olla vähintään 5 cm päässä numeroista.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 12 - Joukkueella tulee olla vähintään kahdet pelipaidat, ja: • otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue (kotijoukkue) pelaa vaaleissa paidoissa (mieluiten valkoisissa) • otteluohjelmassa toisena mainittu joukkue (vierasjoukkue) pelaa tummissa paidoissa • kuitenkin joukkueiden niin sopiessa paitojen värit voidaan vaihtaa. 4.4 Muut varusteet Kaikkien pelaajien varusteiden on oltava koripallopeliin soveltuvia. Pelaajien pituutta tai ulottuvuutta lisäävät tai muutoin vilpillistä hyötyä tuottavat varusteet eivät ole sallittuja. Pelaajilla ei saa olla varusteita, jotka voivat aiheuttaa toisten pelaajien loukkaantumisen. • Seuraavat varusteet eivät ole sallittuja: o sormen, käden, ranteen, kyynärpään tai kyynärvarren suojus, kypärä, lasta tai tukisidos, joka on tehty nahasta, kovasta tai pehmeästä muovista, metallista tai muusta kovasta aineesta, vaikka se olisi pehmustettu o varuste, joka voi viiltää tai hiertää (sormenkynnet täytyy leikata lyhyiksi) o hiuspidikkeet ja korut. • Seuraavat varusteet ovat sallittuja: o olkapäätä, olkavartta, reittä tai säärtä suojaava varuste, jos se on riittävästi pehmustettu o kompressiohihat ja kompressiosäärystimet o päähine, joka ei saa peittää osittainkaan mitään osaa kasvoista (silmät, nenä, huulet jne.) eikä olla vaaraksi sitä pitävälle pelaajalle eikä muille pelaajille. Päähineessä ei saa olla sulkemis- tai avausmekanismeja kasvojen ympärillä eikä niskassa eikä siinä saa olla ulkonevia osia. o polvituet, jos ne ovat asianmukaisesti suojatut o nenäsuojus, myös kovasta materiaalista tehty o silmälasit, jos ne eivät vaaranna muita pelaajia o korkeintaan 10 cm leveät tekstiilistä tehdyt ranne- ja otsanauhat o teippaukset käsivarsissa, olkapäissä, jaloissa jne. o nilkkatuet. Joukkueen kaikkien pelaajien kompressiohihojen ja -säärystimien, päähineiden, ranne- ja otsanauhojen ja teippausten tulee olla mustat, pois lukien maajoukkuekilpailut, joissa näiden varusteiden tulee joukkueella olla saman väriset (mustat, valkoiset tai peliasun pääväriset). Ottelun aikana pelaaja saa käyttää minkä tahansa värisiä kenkiä, mutta oikean ja vasemman kengän täytyy olla samanlaiset. Vilkkuvat valot, heijastavat materiaalit tai muut koristeet eivät ole sallittuja. Ottelun aikana pelaajalla ei saa olla näkyvissä kehossaan, hiuksissaan tai muulla tavoin ilmaistuna mitään kaupallisuuteen, markkinointiin tai hyväntekeväisyyteen liittyvää nimeä, merkkiä, logoa tai muuta tunnusta.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 13 - 5 Loukkaantunut tai avustettu pelaaja 5.1 Pelaajan loukkaantuessa erotuomarit voivat keskeyttää pelin. 5.2 Jos pallo on elossa, kun pelaaja loukkaantuu, erotuomari ei saa viheltää, ennen kuin palloa hallussaan pitävä joukkue on yrittänyt koriinheittoa, menettänyt pallon hallustaan, pysäyttänyt hyökkäyksensä tai pallo on kuollut. Mikäli on välttämätöntä suojella loukkaantunutta pelaajaa, erotuomarit voivat keskeyttää pelin heti. 5.3 Jos loukkaantunut pelaaja ei heti (noin 15 sekunnin kuluessa) kykene jatkamaan peliä tai jos häntä hoidetaan, hänet on vaihdettava. 5.4 Lääkäri saa saapua kentälle ilman erotuomarin lupaa, jos hän harkitsee loukkaantuneen pelaajan tarvitsevan heti hoitoa. 5.5 Kun kentällä olevalta pelaajalta vuotaa verta tai hänellä on avohaava, hänet on vaihdettava. Hän voi palata takaisin kentälle vasta, kun verenvuoto on tyrehtynyt ja hänen haavansa on huolellisesti ja täysin suojattu (teipattu). 5.6 Jos loukkaantunut pelaaja tai vertavuotava pelaaja tai pelaaja, jolla on avohaava, toipuu kumman tahansa joukkueen ottaman aikalisän aikana, hän voi jatkaa pelaamista. 6 sääntö on kumottu 7 sääntö on kumottu

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 14 - IV SÄÄNTÖ – MÄÄRÄYKSET PELAAMISELLE 8 Peliaika, tasatulos ja jatkoaika 8.1 Varsinainen peliaika (virallisissa kilpailuissa ja suositeltu muissakin) on yksi 10 minuutin jakso. Pelikello pysäytetään kuolleen pallon ja vapaaheittojen aikana. 8.2 Peliajan ja jatkoajan välissä on yhden minuutin pelitauko. 8.3 Pelitauko alkaa seuraavasti: • kun pelaajaesittely alkaa (jos sellainen on) ja viimeistään kun pelaajat astuvat kentälle. • kun ajanottajan äänimerkki soi peliajan loppumisen merkiksi ja tarvitaan jatkoaika. 8.4 Pelitauko päättyy: • peliajan tai jatkoajan alkaessa, kun hyökkäävä joukkue saa pallon takaisin puolustavalta joukkueelta kaaren takana aloituspallossa (check-ball). 8.5 Jos pistetilanne on tasan varsinaisen peliajan päättyessä, peliä jatketaan jatkoajalla. Jatkoajalla ensimmäisenä kaksi (2) pistettä tehnyt joukkue voittaa ottelun. 8.6 Jos tehdään virhe samanaikaisesti tai juuri ennen peliajan päättymistä osoittavaa äänimerkkiä, virheestä mahdollisesti seuraava vapaaheitto tai -heitot heitetään peliajan päätyttyä. Jos tämä vapaaheitto tai nämä vapaaheitot aiheuttavat pelin jatkumisen jatkoajalla, kaikki peliajan päätyttyä tehdyt virheet katsotaan tehdyiksi pelitauolla, ja niiden rangaistukset pannaan toimeen ennen jatkoajan aloittamista. 8.7 Jos pelikelloa ei ole, niin kilpailun järjestäjä päättää juoksevan peliajan pituuden ja/tai pelin päättävän pisterajan. FIBA suosittelee pisterajan asettamista vastaamaan pelin kestoa (10 min / 10 pistettä; 15 min /15 pistettä; 21 min / 21 pistettä). 9 Ottelun aloitus ja päättyminen 9.1 Molemmat joukkueet lämmittelevät samanaikaisesti ennen ottelun alkua. 9.2 Ensimmäinen pallonhallinta määritetään kolikonheitolla. Kolikonheiton voittanut joukkue saa päättää, haluaako se aloittaa ottelun vai mahdollisen jatkoajan. 9.3 Ottelu tulee aloittaa kolmella kenttäpelaajalla. Tämä koskee vain FIBAn virallisia 3x3 - kilpailuja. 9.4 Varsinainen peliaika tai jatkoaika alkaa, kun aloituspallossa hyökkäävän joukkueen pelaaja saa pallon takaisin käsiinsä puolustavalta joukkueelta (check-ball). 9.5 Varsinainen peliaika päättyy joko pelikellon äänimerkin soidessa peliajan päättymisen merkiksi, tai kun jompikumpi joukkue saa kokoon 21 tai 22 pistettä (äkkikuolema), kumpi tapahtuukaan ensimmäiseksi. 9.6 Jatkoaika päättyy, kun toinen joukkue tekee kaksi (2) pistettä tai enemmän.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 15 - 10 Pallon asema 10.1 Pallo voi olla joko elossa tai kuollut. 10.2 Pallo tulee eloon: • kun aloituspallossa (check-ball) pallo on hyökkäävän pelaajan käytettävissä sen jälkeen, kun hän on saanut pallon takaisin puolustajalta. Tämän jälkeen pallo on elossa, kunnes erotuomari viheltää tai peli-/heittokellon äänimerkki soi • jokaisen onnistuneen pelitilannekorin ja vapaaheiton jälkeen • vapaaheitossa se on vapaaheittäjän käytettävissä. 10.3 Pallo kuolee, kun: • erotuomari viheltää pallon ollessa elossa • on selvää, että pallo ei mene koriin vapaaheitosta, jota seuraa: o toinen heitto o vielä muu rangaistus (vapaaheitto tai -heittoja ja/tai pallonhallinta) • äänimerkki soi varsinaisen peliajan päättyessä sekä äkkikuoleman johdosta • heittokellon äänimerkki soi pallon ollessa joukkueen hallussa • jommankumman joukkueen pelaaja koskettaa pelitilanneheitosta vielä ilmassa olevaa palloa sen jälkeen, kun: o erotuomari viheltää o äänimerkki soi normaalin peliajan tai jatkoajan päättyessä o heittokellon äänimerkki soi. 10.4 Pallo ei kuole ja mahdollinen kori hyväksytään, jos: • pallo on pelitilanneheitosta ilmassa ja o erotuomari viheltää o äänimerkki soi varsinaisen peliajan päättyessä o heittokellon äänimerkki soi • pallo on vapaaheitosta ilmassa, kun erotuomari viheltää minkä tahansa sääntörikkeen, joka ei ole vapaaheittäjän tekemä • pallo on heittotilanteessa olevan pelaajan hallussa, ja tämä vie heittonsa loppuun jatkuvalla liikkeellä, jonka hän on aloittanut, ennen kuin kenelle tahansa vastajoukkueen pelaajalle tai sen vaihtopelaajalle tuomitaan virhe. Tämä ehto ei päde, ja koria ei hyväksytä, jos: • erotuomarin vihellettyä pelaaja tekee kokonaan uuden koriinheittoyrityksen • heittotilanteessa olevan pelaajan jatkuvan liikkeen aikana äänimerkki soi varsinaisen peliajan päättymisen merkiksi tai heittokellon äänimerkki soi. 11 Pelaajan ja erotuomarin sijainti 11.1 Pelaajan paikka määräytyy sen mukaan, missä hän koskettaa pelialustaa. Kun hän on hypännyt ilmaan, hänen katsotaan säilyttävän sivu- ja päätyrajojen, keskirajan, kahden pisteen rajan, vapaaheittoviivan, kolmen sekunnin alueen rajojen sekä törmäyskaaren suhteen saman aseman, jossa hän viimeksi kosketti lattiaa. 11.2 Erotuomarin paikka määräytyy samalla tavoin kuin pelaajankin. Jos pallo koskettaa erotuomaria, sen katsotaan koskettavan lattiaa erotuomarin kohdalla.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 16 - 12 Ylösheittotilanne 12.1 Kyseessä on kiistapallo, kun yhdellä tai useammalla vastakkaisen joukkueen pelaajalla on yhdellä tai molemmilla käsillään niin luja ote pallosta, ettei kukaan pelaaja voi saada palloa haltuunsa ilman liiallista kovakouraisuutta. 12.2 Ylösheittotilanteet Ylösheittotilanne syntyy, kun: • tuomitaan kiistapallo • pallo menee ulos, ja erotuomarit eivät ole varmoja, kumman joukkueen pelaaja viimeksi kosketti palloa, tai he ovat siitä eri mieltä • molemmat joukkueet tekevät vapaaheittorikkomuksen epäonnistuneen viimeisen vapaaheiton yhteydessä • elossa oleva pallo juuttuu renkaan ja levyn väliin, paitsi o vapaaheittojen välissä o sellaisen viimeisen vapaaheiton jälkeen, jota seuraa aloituspallo (check-ball) • pallo kuolee, kun kummallakaan joukkueella ei ole palloa hallussaan eikä oikeutta pallonhallintaan • molempien joukkueiden samanlaisten rangaistusten kumoamisen jälkeen ei ole virherangaistuksia toimeenpantavaksi, eikä kummallakaan joukkueella ollut palloa hallussaan tai oikeutta pallonhallintaan ennen ensimmäistä virhettä tai rikkomusta. Ylösheittotilanteen jälkeen pallonhallinta annetaan viimeksi puolustaneelle joukkueelle aloituspalloa (”check-ball”) varten. Heittokello asetetaan 12 sekuntiin. 13 Pallon pelaaminen 13.1 Määritelmä Pelin kuluessa palloa saa pelata vain käsin. Sitä saa syöttää, heittää, lyödä, vierittää tai pomputtaa mihin suuntaan tahansa näissä säännöissä mainituin rajoituksin. 13.2 Sääntö Pallon kanssa ei saa juosta, sitä ei saa tahallaan potkaista tai estää sen kulkua millään jalan osalla eikä sitä saa lyödä nyrkillä. Kyseessä ei kuitenkaan ole rikkomus, jos pallo osuu vahingossa mihin tahansa kohtaan pelaajan jalkaa. Sääntökohdan 13.2 määräysten vastainen tapahtuma on rikkomus. 14 Pallon hallussapito 14.1 Määritelmä Joukkueen pallonhallinta alkaa, kun jollakin joukkueen pelaajalla on elossa oleva pallo hallussaan, kun hän pitää tai kuljettaa sitä, tai se on hänen käytettävissään. Joukkueen pallonhallinta jatkuu, kun • joukkueen pelaajalla on elossa oleva pallo hallussaan • joukkuetoverit syöttävät palloa toisilleen.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 17 - Joukkueen pallonhallinta päättyy, kun • joku vastustajista saa pallon haltuunsa • pallo kuolee • pelitilanne- tai vapaaheitossa pallo on irronnut heittäjän käsistä. 15 Pelaaja heittotilanteessa 15.1 Määritelmä Kyseessä on pelitilanne- tai vapaaheitto, kun pelaaja pitää palloa kädessään tai käsissään ja heittää sen sitten ilmaan kohti vastustajan koria. Kyseessä on tippaus, kun palloa ohjataan käsin kohti vastustajan koria. Kyseessä on donkkaus, kun pallo lyödään alaspäin vastustajan koriin yhdellä tai kahdella kädellä. Tippaus ja donkkaus katsotaan myös pelitilanneheitoiksi. Heittotilanne: • alkaa, kun pelaaja aloittaa jatkuvan liikkeen, joka tavallisesti edeltää pallon irrottamista käsistä, ja kun hän erotuomarin näkemyksen mukaan on aloittanut yrityksen tehdä korin heittämällä, tippaamalla tai donkkaamalla pallon kohti vastustajan koria • päättyy, kun pallo irtoaa pelaajan käsistä, ja jos pelaaja on ilmassa, hänen molemmat jalkansa ovat palanneet lattiaan. Vastustaja saattaa pitää kiinni heittäjän käsivarresta siten, että hän ei voi heittää, vaikka yrittää. Tässä tapauksessa oleellista ei ole, irtoaako pallo heittäjän käsistä. Kun pelaajaa rikotaan heittotilanteessa, ja hän sitten syöttää pallon pois, hänen ei enää katsota olleen heittotilanteessa. Sääntöjen mukaisten askelten määrällä ja heittotilanteella ei ole mitään yhteyttä. Jatkuva liike heittotilanteessa: • alkaa, kun pallo on pelaajan kädessä tai käsissä ja heittoliike, joka normaalisti suuntautuu ylöspäin, on alkanut • voi sisältää pelaajan käsien ja/tai kehon liikkeitä heittoyrityksen aikana • päättyy, kun pallo irtoaa pelaajan käsistä, tai jos pelaaja tekee kokonaan uuden heittoyrityksen. 16 Korin synty ja sen pistearvo 16.1 Määritelmä Kori on tehty, kun elossa oleva pallo menee koriin ylhäältä päin ja jää sinne tai putoaa kokonaan sen lävitse. Pallon katsotaan olevan korissa, kun pienikin osa palloa on korirenkaan sisällä renkaan tason alapuolella. 16.2 Sääntö Kori lasketaan hyökkäävän joukkueen hyväksi. Korin pistearvo määräytyy seuraavasti: • Onnistuneesta vapaaheitosta saa yhden pisteen. • Yhden pisteen alueelta heitetystä pelitilannekorista saa yhden pisteen.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 18 - • Kahden pisteen alueelta heitetystä pelitilannekorista saa kaksi pistettä. Jos puolustaja tippaa pallon koriin puolustuslevypallosta ilman, että hänellä on pallo hallussaan tai ohjaa syötön tai tökkää pallon vastustajan kuljetuksesta suoraan koriin, niin kori hyväksytään ja se merkitään viimeiselle vastustajalle, jolla oli pallo hallussaan. Jos puolustajan osuma palloon tapahtui yhden pisteen alueella, niin korin arvo on yksi piste ja jos se tapahtui kahden pisteen alueella, niin kaksi pistettä. Jos puolustaja tekee vahingossa pelitilannekorin, niin kori hyväksytään ja se merkitään viimeiselle vastustajalle, jolla oli pallo hallussaan. Jos puolustava pelaaja tekee tahallaan pelitilannekorin, se on rikkomus, ja koria ei hyväksytä. Peliä jatketaan viimeksi hyökänneen joukkueen aloituspallolla (check-ball). Kaikissa tilanteissa, joissa puolustaja saa pallon haltuunsa ja heittää pallon koriin (ml. kontrolloitu tippaus) ilman, että pallo on käynyt kahden pisteen kaaren toisella puolella, kori hylätään. Jos pelaaja toimittaa pallon kokonaisuudessaan korin läpi alhaalta päin, on kyseessä rikkomus. Peli- tai heittokellossa on oltava vähintään lukema 0.3 (kolme sekunnin kymmenystä), jotta pelaaja voi ottaa pallon haltuunsa sisäänheitosta tai viimeisestä vapaaheitosta ja yrittää pelitilanneheittoa. Jos peli- tai heittokellossa on lukema 0.2 tai 0.1, hyväksyttävä kori voidaan tehdä vain tippauksella tai suoralla donkkauksella, edellyttäen, että pelaajan kädet eivät ole enää kosketuksissa palloon peli- tai heittokellon näyttäessä 0.0. 17 Aloituspallo (check-ball) 17.1 Määritelmä Kuolleen pallon jälkeen peliä jatketaan aina aloituspallolla, jossa hyökkäävä pelaaja käyttää pallon puolustavalla pelaajalla (”check-ball”). Aloituspallo suoritetaan aina kaaren takana suoraan koria vastapäätä. 17.2 Menettely Aloituspallossa hyökkäävän pelaajan tulee olla kaaren takana (kumpikaan jalka ei saa olla kaaren sisällä tai koskettaa sitä) suoraan koria vastapäätä, rintamasuunta kohta koria. Puolustaja asettuu rintamasuunta kohti hyökkääjää ja ojentaa tai syöttää pallon pelialustan kautta hyökkääjälle normaalilla koripallosyötöllä siten, että hyökkääjä saa pallon haltuunsa. Puolustajan tulee olla normaalilla etäisyydellä (noin 1m) hyökkääjästä ojentaessaan tai syöttäessään pallon. FIBA:n järjestämissä virallisissa 3x3 kilpailuissa kentässä oleva 3x3-logo määrittää sopivan etäisyyden (puolustajan ja hyökkääjän tulee seistä vastakkain omilla puolillaan logon pitkiä sivuja, ilman että koskevat sitä). Varsinaisen peliajan ja jatkoajan aloittavassa aloituspallossa erotuomari ojentaa pallon puolustajalle hyökkäävän pelaajan sijaan.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 19 - 18 Aikalisä 18.1 Määritelmä Aikalisällä tarkoitetaan pelaajan tai vaihtopelaajan erotuomarilta pyytämää keskeytystä peliin. 18.2 Sääntö Kummallekin joukkueelle voidaan myöntää yksi aikalisä. Joukkueiden aikalisien lisäksi voidaan FIBA:n järjestämissä virallisissa 3x3 kilpailuissa sekä järjestävän tahon niin päättäessä pitää kaksi ylimääräistä tv-aikalisää. Nämä tvaikalisät myönnetään ensimmäisen kuolleen pallon kohdalla sen jälkeen kun pelikellossa on aikaa 6:59 ja 3:59. Jokaisen aikalisän tulee kestää 30 sekuntia. Aikalisä voidaan myöntää aikalisämahdollisuuden aikana. Aikalisämahdollisuus alkaa, kun pallo kuolee ennen aloituspalloa (check-ball) tai vapaaheittoa. Aikalisää ei voida myöntää pallon ollessa elossa. Käyttämättömän aikalisän voi siirtää jatkoajalle. 19 Pelaajavaihto 19.1 Määritelmä Pelaajavaihto on tilanne, jossa vaihtopelaaja pyytää keskeytystä peliin päästäkseen pelaajaksi. 19.2 Sääntö Molemmilla joukkueilla on oikeus pyytää vaihtoa, kun pallo kuollut ennen aloituspalloa (check-ball) tai vapaaheittoa. 19.3 Menettely 19.4 Pallon ollessa kuollut ja pelikellon pysähdyksissä vaihtopelaaja voi tulla kentälle ilman, että hän ilmoittaa asiasta erotuomareille tai toimitsijoille. 19.5 Pelaajavaihto voi tapahtua vain takarajalla, eikä se vaadi toimenpiteitä erotuomareilta tai toimitsijoilta. Jos vapaaheittäjä täytyy vaihtaa, koska: • hän on loukkaantunut • hänet on erotettu pelistä, vapaaheitot heittää hänen vaihtopelaajansa. 20 Luovutushäviö 20.1 Sääntö Joukkue häviää ottelun luovutuksella, jos joukkueella ei ole ottelun alkamishetkellä kolmea (3) pelaajaa kentällä valmiina pelaamaan. Tämän säännön noudattaminen ei ole pakollista harrasteturnauksissa.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 20 - 20.2 Rangaistus Luovutustilanteessa pelin lopputulos merkitään w-0 tai 0-w ("w" tarkoittaen voittoa). Tätä lopputulosta ei lasketa mukaan, kun määritellään voittaneen joukkueen ottelukohtaista pistekeskiarvoa. Sen sijaan hävinneelle joukkueelle luovutetusta ottelusta lasketaan nolla (0) tehtyä pistettä ja se otetaan mukaan laskettaessa joukkueen ottelukohtaista pistekeskiarvoa. Epäurheilijamaisella tavalla luovuttava joukkue suljetaan kilpailusta. Jos joukkue luovuttaa samassa turnauksessa toisen kerran tai ei saavu paikalle otteluun, se suljetaan turnauksesta, ja sen ottelutuloksiksi merkitään DQF. 21 Keskeytyshäviö 21.1 Sääntö Joukkue häviää ottelun keskeytyksellä, jos se poistuu pelikentältä ennen pelin loppua, tai kaikki joukkueen pelaajat ovat loukkaantuneita ja/tai erotettu pelistä. 21.2 Rangaistus Joukkue, joka täten voittaa ottelun, voi päättää jättää omat pelitilannepisteensä sellaiseksi kuin ne keskeytyshetkellä olivat tai ottaa luovutusvoiton. Keskeyttävän joukkueen pelitilannepisteet nollataan kummassakin tapauksessa. Jos voittava joukkue päättää ottaa luovutusvoiton, ottelun lopputulosta ei oteta huomioon joukkueen ottelukohtaista pistekeskiarvoa laskettaessa. Keskeyttänyt joukkue suljetaan kilpailusta.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 21 - V SÄÄNTÖ – RIKKOMUKSET 22 Rikkomukset 22.1 Määritelmä Rikkomus on sääntöjen vastainen teko (sääntörike). 22.2 Rangaistus Pallo annetaan vastustajalle aloituspalloa (check-ball) varten. 23 Pelaaja tai pallo ulkona kentältä 23.1 Määritelmä Pelaaja on ulkona, kun hänen jokin ruumiinosansa koskettaa kentän rajoja tai mitä tahansa muuta kentän rajojen ulkopuolella, yläpuolella tai rajalla olevaa, paitsi toista pelaajaa. Pallo on ulkona, kun se koskettaa: • pelaajaa tai ketä tahansa muuta henkilöä, joka on kentän ulkopuolella • lattiaa tai mitä tahansa esinettä, joka on rajalla tai rajan ylä- tai ulkopuolella • koritelineitä, korilevyn takaosaa tai mitä tahansa esinettä, joka on pelikentän yläpuolella. 23.2 Sääntö Pallon ulosjoutumisen aiheuttaa pelaaja, jota pallo viimeksi kosketti ennen ulosmenoaan, silloinkin kun pallo koskettaa kentän ulkopuolella muuta kuin pelaajaa. Jos pallo joutuu ulos, koska se koskettaa pelaajaa, joka on rajalla tai rajan ulkopuolella, tämä pelaaja aiheuttaa pallon ulosjoutumisen. Jos pelaaja tai pelaajat liikkuvat kentän ulkopuolelle kiistapallotilanteessa, syntyy ylösheittotilanne. 24 Kuljetussääntö 24.1 Määritelmä Kuljetus on palloa hallussaan pitävän pelaajan aiheuttamaa elossa olevan pallon liikettä, kun hän heittää, lyö, vierittää tai pompauttaa palloa lattialla. Pelaaja aloittaa kuljetuksen, kun hän saatuaan elossa olevan pallon haltuunsa kentällä antaa sille vauhtia heittämällä, lyömällä, vierittämällä tai pompauttamalla sitä lattialla ja koskettaa sitä uudelleen, ennen kuin pallo koskettaa jotakin toista pelaajaa. Kuljetus päättyy sillä hetkellä, jolloin pelaaja koskettaa palloa samanaikaisesti molemmin käsin tai kannattaa palloa yhdellä tai kahdella kädellä. Kuljetuksen aikana pallo voidaan heittää ilmaan, kunhan pallo osuu lattiaan tai toiseen pelaajaan, ennen kuin kuljettava pelaaja koskee sitä uudestaan kädellään.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 22 - Askelten määrää, jotka kuljettaja saa ottaa silloin, kun pallo ei kosketa hänen kättään, ei ole rajoitettu. Pelaajan, joka vahingossa menettää pallon hallustaan ja saa sen uudelleen haltuunsa, katsotaan koheloineen pallon kanssa. Seuraavat tapaukset eivät ole kuljetuksia: • peräkkäiset koriinheittoyritykset • kohelointi kuljetuksen alussa tai lopussa • yritykset saada pallo haltuun lyömällä se toisten pelaajien ulottuvilta • pallon lyöminen pois toisen pelaajan hallusta • syötön katkaiseminen ja sen jälkeinen pallon haltuunotto • pallon heittely kädestä käteen ja sen ottaminen jälleen kiinni ennen pallon koskettamista lattiaan, edellyttäen ettei tehdä askelrikkomusta • pallon heittäminen korilevyyn ja sen ottaminen uudestaan haltuun. 24.2 Sääntö Lopetettuaan kuljetuksen pelaaja ei saa aloittaa sitä uudestaan, ellei hän ole näiden kuljetusten välillä menettänyt kentällä elossa olevaa palloa hallustaan jostakin seuraavasta syystä: • koriinheittoyritys • vastustaja koskettaa palloa • hän on syöttänyt tai koheloinut palloa niin, että se on koskettanut toista pelaajaa. 25 Askelsääntö 25.1 Määritelmä Askeleet eli askelrikkomus tapahtuu, kun pelaajalla on elossa oleva pallo hallussaan kentällä, ja hän liikuttaa toista tai molempia jalkojaan mihin tahansa suuntaan tämän sääntökohdan rajoitukset ylittäen. Elossa olevaa palloa kentällä hallussaan pitävä pelaaja saa liikuttaa toista jalkaansa yhden tai useamman kerran mihin suuntaan hyvänsä, jos hän pitää toista jalkaansa, tukijalkaa, kiinni lattiassa samassa paikassa. 25.2 Sääntö Tukijalan valinta pelaajan saadessa elossa olevan pallon haltuunsa: • Pelaaja saa pallon haltuunsa seisoessaan molemmat jalat lattiassa: o Kun jompikumpi jalka nousee ensimmäisen kerran irti lattiasta, tulee toisesta jalasta tukijalka. o Kuljetukseen lähdettäessä tukijalka ei saa nousta, ennen kuin pallo on irronnut kädestä tai käsistä. o Pelaaja saa hypätä ilmaan syötössä tai koriinheitossa, mutta kumpikaan jalka ei saa palata lattiaan ennen pallon irtoamista kädestä tai käsistä. • Pelaaja, joka saa pallon haltuunsa edetessään tai päättäessään kuljetuksen, saa ottaa kaksi askelta pysähtyäkseen, syöttääkseen tai heittääkseen: o Pelaajan saatua pallon haltuunsa sen tulee kuljetuksen aloituksessa irrota hänen käsistään ennen toista askelta.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 23 - o Ensimmäinen askel on otettu, kun yksi jalka tai molemmat jalat koskettavat lattiaa sen jälkeen, kun pelaaja on saanut pallon haltuunsa. o Toinen askel on otettu, kun ensimmäisen askeleen jälkeen toinen jalka koskettaa lattiaa tai molemmat jalat koskettavat lattiaa samanaikaisesti. o Jos pelaaja pysähtyy ensimmäisellä askeleella, ja hänen molemmat jalkansa koskettavat lattiaa samanaikaisesti, hän saa valita kumman tahansa jalan tukijalakseen ja liikuttaa toista jalkaansa. o Jos pelaaja palaa lattiaan yhdelle jalalle, hän saa valita vain tämän jalan tukijalakseen ja liikuttaa toista jalkaansa. o Jos pelaaja hyppää yhdeltä jalalta ensimmäisellä askeleella, hän saa palata lattiaan tasajalkaa toisella askeleella. Tässä tapauksessa pelaaja ei saa valita kumpaakaan jalkaa tukijalakseen. Jos yksi jalka tai molemmat jalat irtoavat lattiasta, kumpikaan jalka ei saa palata lattiaan ennen pallon irtoamista käsistä. o Jos molemmat jalat ovat ilmassa, ja pelaaja palaa lattiaan tasajalkaa, yhden jalan irrotessa lattiasta tulee toisesta jalasta tukijalka. o Pelaaja ei saa koskettaa lattiaa peräkkäin samalla jalalla tai molemmilla jaloillaan päätettyään kuljetuksensa tai saatuaan pallon haltuunsa. Kaatuva tai lattialla makaava tai istuva pelaaja: • Pelaajan on sallittua kaatua lattialle ja liukua lattialla pallo hallussaan tai saada pallo haltuunsa maatessaan tai istuessaan lattialla. • On rikkomus, jos pelaaja sen jälkeen pyörii tai yrittää nousta seisomaan pitäen palloa käsissään. 26 Kolmen sekunnin sääntö 26.1 Sääntö Pelaaja ei saa olla kerrallaan kolmea sekuntia kauempaa kolmen sekunnin alueella silloin, kun elossa oleva pallo on hänen joukkueensa hallussa ja pelikello käy. Tätä sääntöä ei tule soveltaa pelaajaan, joka: • yrittää päästä pois kolmen sekunnin alueelta • on kolmen sekunnin alueella, kun hän tai hänen joukkuetoverinsa on heittotilanteessa ja pallo on irtoamaisillaan tai juuri irronnut heittäjän käsistä • oltuaan tällä alueella vähemmän kuin kolme sekuntia kuljettaa yrittääkseen koriinheittoa. Siirtyäkseen kolmen sekunnin alueen ulkopuolelle pelaajan on siirrettävä molemmat jalkansa lattialle alueen ulkopuolelle. 27 Viiden sekunnin sääntö 27.1 Määritelmä Elossa olevaa palloa kentällä hallussaan pitävän pelaajan on syötettävä, heitettävä tai kuljetettava palloa viiden sekunnin kuluessa, kun vastustaja on aktiivisessa oikeassa vartiointiasennossa korkeintaan yhden metrin etäisyydellä.

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 24 - Pallon kierrättämisen jälkeen hyökkääjä ei saa, ollessaan kahden pisteen kaaren sisäpuolella, pitää palloa käsissään ja/tai kuljettaa selkä tai kylki koria kohti enemmän kuin viiden peräkkäisen sekunnin ajan. 28 sääntö on kumottu 29 12 sekunnin sääntö 29.1 Sääntö Pelin viivyttäminen tai passiivinen pelaaminen (joukkue ei yritä tehdä koria) on rikkomus. Kun: • pelaaja saa elossa olevan pallon haltuunsa pelikentällä, • pallo on aloituspallossa (check-ball) puolustajalla käyttämisen jälkeen hyökkääjän käsissä, • pelitilannekorin tai viimeisen vapaaheiton jälkeen korin tehneen joukkueen vastustajalla on pallo käsissään, hänen joukkueensa on yritettävä koriinheittoa 12 sekunnin kuluessa. Koriinheittoyrityksessä 12 sekunnin kuluessa seuraavien ehtojen tulee täyttyä: • pallon tulee irrota heittäjän käsistä, ennen kuin heittokellon äänimerkki kuuluu • irrottuaan pelaajan käsistä pallon tulee osua korirenkaaseen tai mennä koriin. Kun yritetään koriinheittoa lähellä 12 sekunnin jakson päättymistä ja heittokellon äänimerkki soi pallon ollessa ilmassa: • jos pallo menee koriin, mitään rikkomusta ei ole tapahtunut, äänimerkki jätetään huomiotta ja kori hyväksytään • jos pallo koskettaa korirengasta, mutta ei mene koriin, mitään rikkomusta ei ole tapahtunut, äänimerkki jätetään huomiotta, ja peli jatkuu keskeytyksettä • jos pallo ei osu lainkaan korirenkaaseen, tapahtuu rikkomus. Jos kuitenkin vastustaja saa pallon välittömästi ja selvästi haltuunsa, äänimerkki jätetään huomiotta, ja peli jatkuu keskeytyksettä. Silloin kun korilevyn yläreunaan on asennettu heittokellon äänimerkin soidessa syttyvät keltaiset valot, ovat ne ensisijaiset verrattuna äänimerkkiin määritettäessä hyökkäysajan loppumista. Kaikki rajoitukset, jotka koskeva pallon kiellettyä torjuntaa ja korin häirintää, ovat voimassa. Kun käytössä ei ole heittokelloa ja joukkue ei yritä tarpeeksi aktiivisesti korin tekoa, tulee erotuomarien laskea viimeiset viisi (5) sekuntia hyökkäysajasta ääneen ja selkeästi ojennetulla kädellä laskien (vrt. viralliset käsimerkit). 29.2 Menettely Heittokellon lukema täytyy asettaa uudelleen, kun erotuomari katkaisee pelin: • virheestä tai rikkomuksesta (ei koske pallon ulosmenoa), jonka aiheuttaa joukkue, jolla ei ole palloa hallussaan • muusta pätevästä syystä, jonka aiheuttaa joukkue, jolla ei ole palloa hallussaan

3X3 KORIPALLON VIRALLISET PELISÄÄNNÖT 2019 - 25 - Näissä tilanteissa pallonhallinta myönnetään sille joukkueelle, jolla oli pallo hallussaan, ja heittokello asetetaan 12 sekuntiin. Jos kuitenkin erotuomari keskeyttää pelin mistä tahansa pätevästä kumpaankaan joukkueeseen liittymättömästä syystä, hyökkäysajan laskenta jatkuu siitä lukemasta, mihin heittokello oli pysäytetty, ellei erotuomareiden mielestä tämä aiheuta haittaa tälle joukkueelle. Heittokellon lukema täytyy asettaa uudelleen 12 sekuntiin, kun pallo annetaan vastustajalle aloituspalloa (check-ball) varten sen jälkeen, kun erotuomari on keskeyttänyt pelin palloa hallussaan pitäneen joukkueen virheen tai rikkomuksen (ml. pallon joutuminen ulos kentältä) jälkeen. Heittokellon lukema täytyy asettaa uudelleen 12 sekuntiin myös silloin, kun hyökkäysvuoro vaihtuu ylösheittotilanteen kautta. Kun erotuomari on keskeyttänyt pelin palloa hallussaan pitäneen joukkueen tekemän teknisen virheen takia, peliä jatketaan aloituspallon (check-ball) kautta. Heittokellon lukemaa ei muuteta, vaan jatketaan siitä, mihin jäätiin. Kun pallo annetaan joukkueelle aloituspalloa (check-ball) varten osana epäurheilijamaisen tai pelistä erottavan virheen rangaistusta, heittokello asetetaan 12 sekuntiin. Kun pallo on koskettanut korirengasta, heittokellon lukema asetetaan 12 sekuntiin heti kun joku pelaaja saa pallon haltuunsa. Jos heittokellon äänimerkki annetaan erehdyksessä, kun pallo on jommankumman tai ei kummankaan joukkueen hallussa, äänimerkki jätetään ottamatta huomioon ja peli jatkuu keskeytyksettä. Jos kuitenkin palloa hallussaan pitänyt joukkue erotuomarien mielestä kärsii tästä, peli keskeytetään, heittokello korjataan näyttämään oikeaa hyökkäysaikaa, ja pallonhallinta palautetaan tälle joukkueelle. 30 Pallon kierrättäminen (Clearing the ball) 30.1 Määritelmä Uusi hyökkäävä joukkue saa oikeuden yrittää pelitilannekoria kierrättämällä pallon kahden pisteen kaaren ulkopuolelle (pallon kierrättäminen). 30.2 Sääntö Onnistuneen pelitilanneheiton tai viimeisen vapaaheiton (pl. ne, joita seuraa pallon hallinta) jälkeen: • korin tehneen joukkueen vastustaja jatkaa peliä kuljettamalla tai syöttämällä pallon suoraan korin alta (kentän rajojen sisäpuolelta, ei ulkopuolelta) johonkin kohtaa 2 pisteen kaaren toiselle puolelle. • puolustava pelaaja ei saa pelata palloa törmäyskaaren sisäpuolella. Pelaajan katsotaan olevan kahden pisteen kaaren takana, kun kumpikaan hänen jalkansa ei ole kaaren sisäpuolella tai sen päällä. Epäonnistuneen pelitilanneheiton tai viimeisen vapaaheiton (pl. ne, joita seuraa pallon hallinta) jälkeen: • jos levypallon saa hyökkäävä pelaaja, hän voi yrittää koriinheittoa ilman että kiertää 2 pisteen kaarta

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=